Up

หนังสือ/ เอกสาร/ แผ่นพับ

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ รับสมัครนิสิตใหม่ 2559
ใบสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท วัดหลวงพ่อสดฯ
คำแนะนำขอบรรพชาอุปสมบท วัดหลวงพ่อสด
ใบแจ้งความจำนงบวช วัดหลวงพ่อสด
ประสบการณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า
อนุสรณ์เจ็ดรอบอายุวัฒนมงคล 84 ปี พระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตฺตโม)
หนังสือ หลวงพ่อ พระราชพรหมเถร
 
 
Powered by Phoca Download