ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระนิสิตนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น ณ วัดหลวงพ่อสด

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น ณ วัดหลวงพ่อสดฯ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

(ท่านสามารถทำได้ตลอดทั้งปี ตามบัญชีด้านล่าง) สอบถามรายละเอียด โทร 08-6306-0922

บัญชี ธนาคาร กรุงไทย

บัญชี ธนาคาร กรุงไทย สาขาดำเนินสะดวก (รหัสสาขา 707) บัญชีเลขที่ 707-0-07426-3
ชื่อบัญชี "วัดหลวงพ่อสดฯ เพื่อการบริหารหน่วยวิทยบริการ ม.มจร."

ขอขอบคุณข้อมูลจากพระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต